shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

Rozhodnutie ŠTK kontumácia zápasu HOKIKLUB BUDAPEST-SHIELDS OLOMOUC

Športovo-technická komisia (ďalej len ŠTK), k neodohraniu zápasu medzi HOKIKLUB BUDAPEST -SHIELDS OLOMOUC

 

 Rozhodla nasledovne:

 

ŠTK kontumuje vyššie spomenutý zápas výsledkom 5 : 0 v prospech domáceho tímu, s  HOKIKLUB BUDAPEST s tým, že počet gólov (Budapest+5, Olomouc-5 )  sa započítava do tabuľky základnej časti, taktiež 3 body (Budapest+3 ) sa započítajú do tabuľky základnej časti EUHL 2017/2018. a to z dôvodu :  Tím SHIELDS OLOMOUC porušil manuál EUHL 2017/2018 v bode :

 

2.6.5. Porušenie povinností pri organizácii zápasu

Ak domáci tím nezabezpečí podmienky pre konanie domáceho zápasu a neinformuje

o tom riadne a včas podľa podmienok uvedených v bode 2.3.2 Manuálu, hosťujúci tím, ktorý pricestuje na zápas, zaväzuje sa domáci team uhradiť náklady na dopravu, ako aj iné finančné výdavky, ktoré tým vzniknú EUHA a hosťujúcemu tímu. Výnimkou sú prírodné katastrofy a nepriaznivý zdravotný stav viac ako 1/3 hráčov tímu, pričom v tomto prípade je potrebné doložiť doklad o pracovnej neschopnosti hráčov zaslaním na oficiálny email EUHA.

V prípade, ak hosťujúci tím nemôže pricestovať na ligový zápas, zaväzuje sa o tom oboznámiť domáci tím a EUHA riadne a včas podľa podmienok uvedených v bode 2.3.2 Manuálu. V prípade, ak tak neurobí, za všetky škody spojené s organizáciou domáceho zápasu zodpovedá hosťujúci tím. Výnimkou sú prírodné katastrofy a nepriaznivý zdravotný stav viac ako 1/3 hráčov tímu, pričom v tomto prípade je potrebné doložiť doklad o pracovnej neschopnosti hráčov zaslaním na oficiálny email EUHA.

 

Peter Špankovič

predseda ŠTK