shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

SUHA

SUHA – Slovak University Hockey Association

SUHA – Slovenská Univerzitná Hokejová Asociácia

President: Ľubomír Sekeráš

Email: lsekeras@euhl.eu


O nás:

Slovenská Univerzitná Hokejová Asociácia (SUHA) bola založená v roku 2018, svojou materskou organizáciou Európskou Univerzitnou Hokejovou Asociáciou (EUHA) spravujúcou Európsku Univerzitnú Hokejovú Ligu (EUHL) za účelom získania štátnej podpory na zabezpečenie účasti výlučne Slovenských univerzitných tímov v pravidelnej medzinárodnej univerzitnej hokejovej ligy EUHL. SUHA je členom Slovenského Hokejového Ľadového Zväzu (SZĽH) s cieľom koordinovať svoju stratégiu so SZĽH tak, aby Slovenský univerzitný hokej pomohlo zabezpečiť kontinuitu pravidelnej hokejovej súťaže pre čo najvyšší počet mladých ľudí a zároveň zabezpečiť ich rast v akademickej, športovej a osobnostnej oblasti.

Cieľ:

Našim cieľom je podpora súčasných a budovanie nových Slovenských univerzitných tímov a zároveň zabezpečovanie účasti študentov študujúcich na Slovenských vysokých školách v pravidelnej univerzitnej hokejovej súťaži EUHL (Európska Univerzitná Hokejová Liga) a integrácia Slovenského univerzitného hokeja do celkového športového a vzdelávacieho systému Slovenskej Republiky, spôsobom aby študent – hokejista / hokejistka mohol mať všetky výhody z vysokej vzdelávacej, športovej, sociálnej a etickej skúsenosti, ktorú univerzitný hokej prináša.

Generálna stratégia a hodnoty:

 

SUHA vytvára možnosť účasti študentom univerzitných hokejových tímov v pravidelnej univerzitnej lige. Študenti musia spĺňať nasledovné podmienky:

  • byť študentom slovenskej vysokej školy alebo univerzity
  • alebo byť študentom strednej školy s maturitou
  • neštartovať v profesionálnej hokejovej súťaži (amatérsky status)

Rešpektovanie štatútu amatéra je pre dlhodobé fungovanie pravidelnej univerzitnej hokejovej súťaže principiálne. Pre slovenský hokej je dôležité vytvoriť segment, ktorý zabezpečí, že v ňom aktívny športovec – hokejista zostane v prvom rade študentom a až potom hokejistom. Trend prepojenie vzdelania a športu je nespochybniteľný. Väčšina mladých športovcov si želá dosiahnuť čo najvyššie možné vzdelanie bez nutnosti ukončenia svojho športového sna. Vytvorením možnosti štartovať v pravidelnej a kvalitnej univerzitnej hokejovej lige umožníme týmto mladých talentovaných ľudom ďalší osobnostný a športový rozvoj.

Vízia:

Pravidelná hokejová univerzitná liga doplňujúca výchovný systém SZĽH tu doteraz chýbala. Jej organizovanie zabezpečí širšie uplatnenie študentov -športovcov. Toto uplatnenie vidíme vo  vertikálnej a horizontálnej rovine.

Vo vertikálnej rovine, univerzitný hokej zastrešuje nasledovné:

  • pomocná ruka pre hráčov, ktorí by v 19-20 rokoch dali prednosť štúdiu pred hokejom
  • minimalizuje odchod hráčov do zahraničia
  • umožní plynulí prechod mladých hráčov k seniorom, premostenie medzi juniorský a seniorským hokejom (Late Bloomers)

Vo horizontálnej (geografickej) rovine, univerzitný hokej zastrešuje nasledovné:

  • umožní štartovať univerzitným tímom v pravidelnej univerzitnej súťaži EUHL
  • podporuje vybudovanie univerzitných hokejových tímov a to v každom kraji Slovenska, tak aby tieto nadväzovali na projekt SZĽH smerovaný k vzniku stredoškolských hokejových akadémii

Slogan:

 „Nie je to vždy o tom aby sme hrali tvrdo, ale aby sme hrali aj múdro – vzdelávanie je pre život“

                                                                                             Zdeno Chára, kapitán Boston Bruins, NHL


 

Schválené prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2023: € 125.000

Zmluva o poskytnutí príspevku na zabezpečenie účasti Slovenských športových klubov

Priebežné čerpanie


Výročné správy: