shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

Rozhodnutie ŠTK 25/19 – UMB Banská Bystrica

UMB Banská Bystrica súlade s ustanovením kapitoly 3., bod 3.2.1 Manuálu EUHL požiadal o udelenie výnimky pre hráčov družstva, ktorý zo zdravotných dôvodov, resp. kontumácie zápasov nemohli splniť podmienku odohratia 40 % zápasov základnej časti EUHL, aby títo mohli nastúpiť na zápasy play-off.  Ide o nasledovných hráčov:

„LEŠKO, Michal

Počet odohratých zápasov: 3

Dôvod: zranenie kolena z turnaja v Rusku (10/2018) a opätovne zranenie počas sezóny

Je to náš stabilný hráč bez štartov v inej súťaži.

ŠELIGA, Juraj

Počet odohratých zápasov: 4

Dôvod: zranenie kolena vrátane operácie z turnaja v Rusku (10/2018) a zranenie aj druhého kolena počas sezóny

Je to náš stabilný hráč bez štartov v inej súťaži.

ŠVARC, Marek

Počet odohratých zápasov: 4

Dôvod: kontumácie dvoch zápasov (Akademici, Diplomati), ktoré sme nemali ako ovplyvniť mu zabránili odohrať povinných 6 zápasov.

Hráč je v juniorskom veku hrajúci za HC05 juniori a od budúcej sezóny bude našim kmeňovým hráčom.“

EUHL Manuál 2018/2019:

3.2.1. Obmedzenia pri registrácií hráčov

  1. Zároveň platí, že každý z hráčov na súpiske upravenej podľa predchádzajúceho bodu Manuálu musí mať počas prebiehajúcej sezóny odohratých min. 40 % všetkých súťažných zápasov EUHL v základnej časti, do ktorých sa započítavajú aj zápasy

reprezentácie EUHL. Výnimku pre hráča ktorý odohral menej zápasov ako je stanovené minimum, môže v odôvodnených prípadoch udeliť EUHA. Podmienka 40% odohraných zápasov sa nevzťahuje napr. na dlhodobé zranenie.

Športovo-technická komisia na základe vyššie popísaného a v súlade s Manuálom EUHL 2018/2019

rozhodla

nasledovne: hráčom LEŠKO Michal, ŠELIGA Juraj a ŠVARC Marek, budú započítane do základnej časti EUHL chýbajúce zápasy do splnenia 40% limitu odohratých zápasov pre možný štart v play-off  EUHL 2018/2019.