shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

Jak Dawid z Goliatem (As David and Goliath)

Mecz zaczął się od lekkiej przewagi hokeistów PPWSZ Podhale i tak dobra okazja w 2 min zakończyła się słupkiem po strzale Alimova.
Po chwili to jednak goście cieszyli się z bramki w 2 min zamieszanie wykorzystuje Bicha.
Niespełna dwie minuty później Hucko wykorzystuje niefrasobliwość obrony i podwyższa wynik na 0:2.
Na odpowiedź gospodarzy trzeba było czekać do 7 minuty meczu kiedy to Alimov
strzałem z pierwszego zdobywa bramkę kontaktową. Tercja kończy się prowadzeniem gości 1:2.

Druga tercja należała do gości. Popov zwijał się jak w ukropie jednak to goście zdobywali
kolejne bramki w 24 i 27 minucie. Druga tercja zakończyła się wynikiem 1:4.

Trzecia odsłona była bardziej wyrównana. Gola dla PPWSZ zdobył Katin w 42 minucie kiedy to na ławce kar
odpoczywał zawodnik UK Praha. Chwilę później goście ponownie wykorzystali błędy w obronie i podwyższyli wynik
na 2:5. Ostatnie słowo należało do gospodarzy którzy ruszyli w pogoń za wynikiem i Kondrashov strzela trzecią bramkę.
To niestety nie wystarczyło do pokonania bardzo dobrej drużyny z Pragi, która grała bardzo mądry hokej.
W akcjach widać doświadczenie i dojrzałość mistrza poprzedniego sezonu. Gratulację i już czekamy na kolejny mecz !

PPWSZ Podhale Nowy Targ – UK Praga 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
0:1 Bicha – Balaz (2:53)
0:2 Hucko – Bicha (4:27) PP
1:2 Alimov – Katin – Michalski (7:07) PP
1:3 Hlożek – Balaz (24:05) PP
1:4 Alexa – Balaz – Svaroczek (27:28)
2:4 Katin – Uglov (42:45) PP
2:5 Ravny – Hucko (48:19)
3:5 Kondrashov (52:10)

Text: Miroslaw Dworski

Photos: Robert Maurer

The match began with a slight advantage hockey PPWSZ Podhale,
and so a good opportunity in 2 minutes ended the post with a shot Alimov.
After a while, however, the visitors enjoyed the goals in 2 minutes turmoil uses Bicha.
Less than two minutes later Hučko uses heartedness defense
and increases the score to 0: 2.
The answer hosts had to wait until seven minutes of the match when Alimov
shot scores first contact. The third ends up running a guest 1: 2.

Second period belonged to the visitors. Popov writhed like a top, but it was the visitors gained
subsequent goals in 24 and 27 minutes. Second period ended with a score 1: 4.

The third edition was more balanced. Scorer for PPWSZ Katin scored after 42 minutes when the penalty
He rested player UK Praha. Moments later, the visitors again used the mistakes in defense and put the result
2: 5. The last word belonged to the hosts who rushed in pursuit of the result and Kondrashov has three goals.
This unfortunately was not enough to overcome a very dobej team from Prague, who played very smart hockey.
The actions you can see the experience and maturity champion last season. Congratulations and I look forward to the next match!

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19