shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

História univerzitného hokeja v Českej republike – aká je realita!

Článok zo dňa 4.8.2019 Českého rozhlasu na portáli iROZHLAS „Projekt, jaký nemá v Evropě obdoby.‘ V Česku vznikne univerzitní hokejová liga“ ako i Tlačová konferencia „Univerzitní liga ledního hokeje, ktorá sa konala 1.8. 2019 prezentovala svoj projekt ako unikátny a jedinečný.  Má ísť o novú univerzitnú hokejovú súťaž združujúcu  tímy, ktorých hráči sú študentami vysokých škôl.   Na tieto tvrdenia môžeme smelo odpovedať, že sú zavádzajúce a dezinformačné. Zatiaľ deklarovanými účastníkmi tejto súťaže sú organizácie združujúce hokejistov – študentov najmä v občianskych združeniach vlastnených súkromnými osobami, nie univerzitami.  Okrem jedného, novovzniknutého hokejového tímu boli všetky tieto tímy viacročnými účastníkmi projektu nazvaného „EUHL – Európska univerzitná hokejová liga“, ktorý združuje univerzitné tímy v európskom cezhraničnom priestore už sedem sezón.   Prezentoval to na tejto tlačovej konferencii i pán rektor Sklěnička, ktorí potvrdil, že navštevuje univerzitné zápasy a je nadšený ich atmosférou.   Európska Univerzitná Hokejová Asociácia (EUHA) si veľmi cení toto hodnotenie športovej a organizačnej úrovne našich zápasov pánom rektorom.   Do roku 2013, kedy EUHA odštartovala svoju činnosť prostredníctvom založenia projektu Európskej univerzitnej hokejovej ligy neexistovala v európskom priestore žiadna dlhodobá pravidelná hokejová súťaž, ktorá by dávala priestor hokejistom-študentom venovať sa svojej záľube i počas vysokoškolského štúdia.

Okrem vyššie spomenutého nového tímu, ktorého názov „UK Hokej Praha“ vyvoláva dojem, že ide o tím Karlovej univerzity, všetky ostatné tímy zapojené do tejto novej súťaže vďačia za svoj vznik práve projektu EUHL. Tento projekt v prvých rokoch financovaný zo súkromných zdrojov bývalého československého reprezentanta Ľubomíra Sekeráša im dal možnosť zapojiť sa do organizovanej súťaže, pomáhal im dlhé roky rásť, podporoval ich finančne a organizačne, dával im priestor na turnajoch medzinárodnej úrovne, organizoval reprezentačné výbery a ich zápasy proti výberom amerických a ruských univerzitných hokejových súťaží v európskych a ázijských mestách.  Tieto športové organizácie združujúce študentov-hokejistov získavali vďaka priestoru organizovanému Európskou univerzitnou hokejovou asociáciou na organizačnej a finančnej sile.  Treba poznamenať, že EUHA získava finančné zdroje na zabezpečenie organizácie ligy a podpory jednotlivým tímom v nej pôsobiacich najmä z národných projektov vyhlásených slovenskými inštitúciami, zo štrukturálnych fondov EU a súkromných zdrojov.  Za šesť ukončených sezón sa finančná podpora týmto českým tímom, vyšplhala do miliónových výšok (CZK).  Podľa nášho názoru, usudzujúc z obsahu ich vyjadrení, nie všetci účastníci prihovárajúci sa novinárom na vyššie spomenutej tlačovej konferencii majú tieto informácie.  Realita je taká, že i vďaka takejto organizačnej a finančnej podpore vzniká samostatná česká súťaž.

Počas EUHL sezóny 2016/17 EUHA navrhla českým tímom aby sa združili do jedného spolku, ktorý bude oprávneným žiadateľom pre národné granty vyhlásené v rámci Českej republiky a tak budú môcť cez svoju strešnú organizáciu žiadať o dotácie pre podporu univerzitných tímov hrajúcich EUHL.  A tak vniklo na území českej republiky občianske združenie pod názvom Česká asociace univerzitního hokeje (ČAUH), ktorej členmi sa stali všetky České univerzitné tímy hrajúce EUHL.  Predsedom tohto združenia  sa stal pán Tomáš Hlaváč, ktorý bol aktívnym hráčom a zároveň manažérom univerzitného tímu Engineers Prague, ktorý vznikol (ešte pod názvom Technika Praha) v roku 2015 a odvtedy bol pravidelným účastníkom EUHL. Podpredsedom ČAUH bol zvolený pán Filip Malota, ktorý bol aktívnym hráčom a manažérom tímu Academics Pilsen. Tento tím taktiež vznikol za aktívnej finančnej a organizačnej pomoci EUHA v roku 2014 a taktiež od tejto sezóny pravidelne hral EUHL.  Druhým podpredsedom ČAUH-u bol menovaný pán Miloš Fiala – manažér univerzitného tímu Karlovej univerzity.  Tím Karlovej univerzity ktorého zriaďovateľom je Vysokoškolský Sportovní Klub Fakulty Telesné výchovy a sportu (VSK FTVS) bol a taktiež i v nasledujúcej sezóne bude účastníkom EUHL.  Je to doposiaľ najúspešnejší tím celej histórie súťaže, keďže športovo dominoval v prvých štyroch ročníkoch EUHL, vďaka čomu mal možnosť 3x reprezentovať Českú republiku na prestížnych univerzitných hokejových podujatiach v Rusku. Vzhľadom k tomu, že dňa 26.6. 2019 hokejový tým Karlovej univerzity podpísal na základe splnomocnenia rektora UK Praha pána Tomáša Zimu menom svojho predsedu pána Miloša Fialu zmluvu o svojej účasti v nasledujúcej sezóne EUHL 2019/20 bolo tomuto klubu odňaté členstvo v ČAUH.

V Českej republike je momentálne EUHL zastupovaná jej sesterskou organizáciou Asociácia Českého Univerzitného Hokeja (ACUH) vedená Alešom Bachánkom.  V predchádzajúcich šiestich sezónach si v tejto pravidelnej súťaži merali sily hokejové tímy študentov z univerzít zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska.  Okrem pravidelnej súťaže má EUHL dlhodobé užitočné vzťahy podložené Memorandami o spolupráci s Americkou Univerzitnou Hokejovou Asociáciou (ACHA) a Ruskou študentskou Univerzitnou Ligou (RSHL), ktorá ma formu pravidelných priateľských zápasov výberov hráčov z týchto líg.

Na už siedmu sezónu 2019/2020 sa počas týchto horúcich letných dni intenzívne pripravuje Európska univerzitná hokejová liga (EUHL) založená Ľubomírom Sekerášom a jeho tímom ľudí z Európskej Študentskej Hokejovej Asociácie (EUHA), ktorá EUHL organizačne zastrešuje.

Jednou z prvých univerzít s ktorou úspešne prebehli prístupové rokovania je univerzita Karlova v Prahe , keď dňa 26.6.2019 bola podpísaná zmluva o vstupe tímu UK Praha do EUHL sezóny 19/20.

„Doufáme, že nastávájíci ročník EUHL bude  pro náš tým úspěšný, tak jako první čtyři ročniky, kdy jsme se stali mistři EUHL“, říka manažér UK Praha Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.

„V minulé sezóně se nám nepovedlo pár věcí, které nás stály lepší umístění. K novému ročníku chceme přistoupit s vědomím, že musíme dávat zápasům 100% a hlavně táhnout za jeden provaz. Těšíme se na nové tváře a na další kvalitní zápasy“, dodal Jan Valder kapitán UK Praha.

„Sme hrdí na dosiaľ odvedenú robotu.  Doteraz chýbalo prepojenie vzdelania s hokejom, mnoho hráčov končí v juniorskom veku a zameria sa radšej na štúdium.  Vzdelanie je jediná vhodná cesta pre rozvoj mladých ľudí, avšak prečo by aj počas štúdia nemohli pokračovať vo svojom obľúbenom športovom odvetví.  Tento problém je v celej Európe, univerzitný hokej absentoval a preto sa už siedmi rok snažíme EUHL rozvíjať a pomáhame tímom, ktoré sa narodili z našej iniciatívy byť finančne a organizačne pevnejšími ,“ tvrdí viceprezident EUHA Lubomir Sekeráš.

Základnou myšlienkou univerzitnej hokejovej ligy je prepojenie vzdelania s hokejom, keďže mnoho hráčov pred založením EUHL buď končilo s hokejom v juniorskom veku a zameralo sa na štúdium alebo sa rozhodlo ísť len profesionálnou hokejovou cestou avšak bez pokračovania v štúdiu. Každoročná rastúca úroveň ligy a zvyšujúci sa počet študentov-hokejistov, ktorí majú záujem hrať  EUHL len potvrdzuje že tento zatiaľ nie naplno využitý segment hokeja má význam dalej rozvíjať a propagovať.

Ďalším dôležitým princípom EUHL je amatérsky a študentský štatút hráčov ligy, ktorý nepovoľuje hráčom štartovať v profesionálnych hokejových ligách a zároveň musia byť hráči aktívnymi študentami univerzít. Tieto pravidlá v dlhodobej perspektíve umožnia EUHL prilákať hokejové talenty do vysokých škôl, zvýšiť úroveň študentskej ligy a vytvoriť premostenie pre hráčov do ich ďalšieho profesionálneho života, či už hokejového alebo procesného.

Aj v siedmej sezóny sľubuje EUHL skvelé športové zážitky. Chuť a zážitok z univerzitného hokeja je úplne iná ako z profesionálnych hokejových zápasov. Študenti hokejisti nehrajú za plat, hrajú za meno svojej školy, za svojich spolužiakov, ktorí ich chodia povzbudzovať a tešiť sa z ich výhier a spolu znášajú aj ich prehry. Vytvárajú sa tu nová identita komunity a silné putá, ktoré vydržia aj po ukončení štúdia.

EUHL sľubuje takého a ešte intenzívnejšie zážitky aj nadchádzajúcu siedmu sezónu a pozýva všetkých hokejových fanúšikov na zápasy participujúcich univerzitných teamov a na hokej, ktorý sa hrá s veľkým srdcom a neuveriteľným nasadením týchto mladých hráčov študentov.

Ďalšie informácie získate na www.euhl.eu, www.students-athletes.eu