shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

DISCIPLINARY OF EUHL

Disciplinárna sekcia EUHA (Slovak version)

Office: Považská 35, Trenčín 911 01, phone: +421 905 333 722, e-mail: m.krist@euhl.eu

INFORMÁCIA DS EUHA

1) Zloženie DS EUHA:

Ľubomír SEKERÁŠ / predseda DS EUHA (SVK)/

Bc. Martin ČERNÝ / člen DS EUHA (CZ)/ – Zodpovedný za námietky; bod 4. Manuálu EUHA

Radovan MJARTAN /člen DS EUHA (SVK)/ – Zodpovedný za štatistiku VT

Ing. Mário KRIST / člen DS EUHA (SVK)/ – Zodpovedný za koordináciu; Nehlasuje v prípadoch, v ktorých by mohol byť zainteresovaný

2) DS EUHA zasadá vždy v Pondelok každý týždeň od 18:00 hod a riadi sa Manuálom EUHA v súlade s bodom 3. Disciplinárny poriadok. Podnety budú riešené vždy elektronicky, pokiaľ si to však budú vyžadovať okolnosti, potom stanoví termín a miesto verejného jednania.

3) DS EUHA tiež informuje o základných právach a povinnostiach jednotlivcov a kolektívov v prípade zahájenia disciplinárneho konania.

Každý účastník disciplinárneho konania má právo sa vyjadrovať ku všetkým skutočnostiam, ktoré sú mu kladené za vinu.
Každý účastník disciplinárneho konania môže do dátumu rozhodnutia DK podávať návrhy na udelenie druhu a výšky trestu.
Povinnosťou účastníka disciplinárneho konania, ak je rozhodnuté o jeho vine, je okrem iných trestov, povinnosť dodržať termín, do ktorého mu bol stanoven. uhradiť finanční pokutu.
Pokiaľ sa tak nestane, vystavuje sa ďalšiemu disciplinárnemu konaniu.

4) Taktiež DS EUHA informuje, že sa bude vždy snažiť čerpať z videozáznamov, pokiaľ na nich bude incident zaznamenaný a bude ho mať k dispozícii. Jednotlivec alebo kolektív záznam nemusia pre potreby DS EUHA vydať, pokiaľ by tým spôsobili sebe priťažujúce okolnosti. Je ale nutné počítať s tým, že potom DS EUHA bude vychádzať iba zo zápisu a výpovedí rozhodcov alebo prípadných svedkov.

Zároveň bude DS EUHA udeľovať cenu FAIR-PLAY, ktorá je určená hráčom, funkcionárom zápasov, rozhodcom alebo členom realizačných tímov. Bližšie informácie budú zverejnené v priebehu aktuálnej sezóny na http://www.euhl.eu časť EUHL disciplinárna sekcia.

Prajem veľa športových úspechov !