shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

The contumacy of the game between Diplomats Pressburg – Gladiators Trencin # 02/18

Case:  Resolution of SPORT STATUTE– TECHNICAL COMMITTEE (STC) – the contumacy of the game between Diplomats Pressburg – Gladiators Trencin

STC decided as follows: Due to violation of the point 2.6.5. of EUHL 2017/2018 manual by the team Gladiators Trencin, STC declares contumacy of the game Diplomats Pressburg – Gladiators Trencin with a result of the game 5:0 for the team Diplomats Pressburg. Goal count (Diplomats Pressburg +5, Gladiators Trencin -5) is recorded into preliminary games standings EUHL 2017/2018, as well as 3 points ( Diplomats Pressburg +3 points).

2.6.5. Violation of  Game Organization Responsibilities

If Home Team fails to secure adequate conditions for regular home game and fails to inform the Visiting Team in time – pursuant to Article 2.3.2 of this Manual, all transportation costs and other incurred costs of Visiting Team and the EUHA shall be covered by Home Team. Exception to the above mentioned include force majeure and poor health condition of more than 1/3 of team players, where a medical certificate confirming the fact shall be sent to the official EUHA email.

Visiting Team that cannot travel to a league game shall inform the Home Team and the EUHA in time – pursuant to provisions of Article 2.3.2 of this Manual. Failing to do so shall result in Visiting Team being held responsible for all damages related to organization of the particular home game. Exception to the above mentioned include force majeure and poor health condition of more than 1/3 of team players, where a medical certificate confirming the fact shall be sent to the official EUHA email.

 


ŠTK Rozhodla nasledovne

 

ŠTK kontumuje vyššie uvedený zápas výsledkom 5:0 v prospech domáceho tímu Diplomats Pressburg s tým že počet gólov ( Pressburg +5, Trenčín -5 ) sa započítava do tabuľky  základnej časti , taktiež 3 body ( Pressburg +3) sa započítavajú do tabuľky základnej časti EUHL 2017/2018 a to z dôvodu: tím Gladiators Trenčín porušil manuál EUHL 2017/2018 v bode:

2.6.5. Porušenie povinností pri organizácii zápasu

V prípade, ak hosťujúci tím nemôže pricestovať na ligový zápas, zaväzuje sa o tom oboznámiť domáci tím a EUHA riadne a včas podľa podmienok uvedených v bode 2.3.2 Manuálu. V prípade, ak tak neurobí, za všetky škody spojené s organizáciou domáceho zápasu zodpovedá hosťujúci tím. Výnimkou sú prírodné katastrofy a nepriaznivý zdravotný stav viac ako 1/3 hráčov tímu, pričom v tomto prípade je potrebné doložiť doklad o pracovnej neschopnosti hráčov zaslaním na oficiálny email EUHA.

V prípade, ak hosťujúci tím nemôže pricestovať na ligový zápas, zaväzuje sa o tom oboznámiť domáci tím a EUHA riadne a včas podľa podmienok uvedených v bode 2.3.2 Manuálu. V prípade, ak tak neurobí, za všetky škody spojené s organizáciou domáceho zápasu zodpovedá hosťujúci tím. Výnimkou sú prírodné katastrofy a nepriaznivý zdravotný stav viac ako 1/3 hráčov tímu, pričom v tomto prípade je potrebné doložiť doklad o pracovnej neschopnosti hráčov zaslaním na oficiálny email EUHA.

 

Peter Špankovič

Predseda ŠTK