shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

Playoff wystartował ! (The Playoff begins!)

Relacja z pierwszego meczu playoff ligi hokeja EUHL, jaki rozegrali nasi studenci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu reprezentujący UDH „PPWSZ Podhale Nowy Targ” kontra Gladiators Trencin 19.03.2016

Podejmowaliśmy u siebie mocnego przeciwnika jakim są Gladiatorzy. Pomimo osłabionego składu (brak min. Alex Svitac) nie zabrakło walki na całego. Mecz był na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczyły liczne akcje kończące się najczęściej przepięknymi strzałami już od pierwszej minuty spotkania. Wynik 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) świadczy o tym, że to spotkanie z dużą dawką emocji! Trzeba zaznaczyć, że nasza Uczelniana Drużyna Hokeja ma doskonałego strzelca Przemka Michalskiego, wychowanka MMKS Podhale. Przemek strzelił 2 bramki! W ciągu 15 minut, czyli największą ilość bramek w tym meczu. Dzięki zwycięstwu z drużyną  z Trencina nasza drużyna posiada bonus w postaci przewagi przed kolejnym spotkaniem. To handicup przed dalszą fazą rozgrywek w PlayOff, tym samym dając nam powody do dumy z ich pełnej zaangażowania gry oraz nadarzającej się po raz pierwszy w historii naszego kraju szansie na międzynarodowy uniwersytecki tytuł mistrzowski. Podsumowując ich pierwszy sezon, można powiedzieć, że u siebie nie boimy się nikogo a wręcz przeciwnie, jesteśmy postrachem dla bardziej doświadczonych kolegów, pochodzących z krajów gdzie hokej jest czymś więcej niż elitarnym sportem. Obawiają się nas wszystkie drużyny takich potęg jak Słowacja czy Czechy grające nie tylko od lat w tej elitarnej lidze, ale również najmocniejsza studencka Moskiewska drużyna „Aviators”, z którą jako jedyna drużyna ligi EUHL w sparingowym spotkaniu towarzyskim wygraliśmy po niezapomnianym meczu pełnym szybkich akcji i spektakularnych zagraniach na najwyższym poziomie przy wspaniałej oprawie medialnej i pełnej hali kibiców ze wszystkich instytutów naszej uczelni oraz dostojnych przedstawicieli najwyższych władz państwowych R.P. przybyłych na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora Iwona Grysa. Zapraszamy na następne mecze! Do zobaczenia na lodowisku! Relacja: Robert Maurer, Zdjęcia: Robert Maurer

Report from the first leg playoff hockey league EUHL that played our students PPWSZ in Nowy Targ representing UDH „PPWSZ Podhale Nowy Targ“ vs. Gladiators Trencin. 03.19.2016 We made a strong opponent at home which are Gladiators. Despite the weakened composition (no min. Alex Svitac) did not lack fighting over. The game was a very high level, as reflected by a number of actions leading to the most beautiful shots from the very first minutes of the meeting. Result 4: 3 (0: 0, 3: 2, 1: 1) provides that a meeting with a large dose of excitement! It should be noted that our Academy’s Fellowship Hockey is an excellent shooter Przemek Michalski, pupil MMKS Podhale. Przemek scored 2 goals! Within 15 minutes, the greatest number of goals in this match. With the victory of the team from Trencin, our team has a bonus in the form of advantage before the next meeting. It handicup before further phase of the competition in PlayOff, thereby giving us a reason to be proud of their full commitment to the game and the chance he for the first time in the history of our country a chance at an international university title. Summing up their first season, we can say that at home we are not afraid of anyone on the contrary, we are a terror for more experienced colleagues from countries where hockey is more than elite sport. They are afraid of us all the teams such powerhouses as Slovakia and the Czech Republic playing not only in years in this elite league, but also the most powerful student of Moscow team „Aviators“, which is the only team league EUHL in sparring social gathering we won after a memorable game full of fast action and spectacular strokes at the highest level on the magnificent setting of media and a full hall of fans from all institutes of our university and distinguished representatives of the highest state authorities RP arrived at the invitation of His Rector Iwona Grysa. Welcome to the next match! See you on the ice! Relation: Robert Maurer, Photos: Robert Maurer