shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

DUAL úspešne realizoval svoj prvý medzinárodný projekt s názvom projekt „Sprav to pre seba“

Po skúsenostiach s miestnymi a regionálnymi aktivitami sa mládežnícka neformálna skupina DUAL rozhodla zorganizovať medzinárodný projekt, ktorý sa im podarilo zrealizovať vďaka podpore EU prostredníctvom programu Erasmus+ (www.erasmusplus.sk ).
Projet bol medzinárodnou a multikultúrnou výmenou dvoch krajín (Slovensko a Česko). Obe skupiny tvorili mládežníci vo veku 18-30 rokov z ktorých mnohí pochádzali zo znevýhodneného prostredia, či už sociálne, ekonomicky ale aj rasovo. Ide prevažne o študentov a mládežníkov, ktorí sa popri škole a svojej práci venujú dobrovoľníckej činnosti v oblasti osvety zdravého životného štýlu na lokálnej rovni. Skupiny sa stretli na Slovensku.
Cieľom projektu bolo počas 10 dní strávených na Slovensku rozšíriť svoje kompetencie v oblasti zdravého životného štýlu (zdravej výživy, pohybu/športu a regenerácie) a v oblasti komunikačných a prezentačných techník. Skĺbením dvoch tém , sme sa snažili posilniť chýbajúce kompetencie u účastníkov prepojením získavania informácií, vedomosti ,zručností a postojov o zdravom životnom štýle a posilnením komunikačných a prezentačných zručností. Zároveň sme sa snažili zabezpečiť aby si tieto nadobudnuté kompetencie nenechali len pre seba , ale ich efektívne šírili aj ďalej. Pre dosiahnutie cieľa boli využívané rôzne techniky a prvky neformálneho vzdelávania ako workshopy, rollové hry, praktické aktivity, teambuildingové aktivity, icebreaky, energizéry… Počas celého priebehu prebiehali rôzne hodnotiace aktivity a na záver dostal každý účastník medzinárodný certifikát – Youthpass.
Projekt svojimi prínosmi prekročil naše očakávania, podarilo sa vytvoriť nové priateľstvá, spoločne sme našli mnohé čo nás spája, ale aj odlišnosti, ktorými sa vieme vzájomne obohatiť.
Vzhľadom na veľmi pozitívne záverečné hodnotenia od všetkých partnerov veríme, že sa nám podarí v budúcnosti pokračovať v podobnej činnosti a zapojiť čo najviac mládežníkov.