shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

Světový den zvýšení povědomí o autismu 2020

Zlín, 30. 3. 2020; Ve čtvrtek 2. dubna 2020 si veřejnost připomene Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětovou kampaň „Česko svítí modře“, kdy bývají v průběhu dubna pořádány různé aktivity vztahující se k tematice autismu. Vzhledem k celosvětové pandemii jsme letošní VII. ročník kampaně omezili pouze na připomenutí 2. dubna – Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Byli jsme však osloveni zástupci institucí a organizací, kteří se sami rozhodli i v době nouzového režimu země nasvítit svoje objekty v noci z 2. na 3. dubna modře. Mile nás to překvapilo, velmi si toho vážíme.

Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření pandemie jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení roušek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do života dětí a dospělých lidí na spektru autismu zásadní a okamžité změny, na které se neměli šanci připravit stejně jako většinová společnost. Avšak pro lidi s autismem jsou neočekávané změny velkým problémem. Opatření pro ně znamenají náhlou změnu režimu dne, izolaci v domácím prostředí, útlum obvyklých činností, sociální izolaci. Někteří nemusí být schopni ze dne na den snést na obličeji roušku, jiné frustruje izolace od vrstevníků, obava z nové nemoci, absence oblíbených aktivit bez vidiny reálného data návratu k běžně zažitému režimu. Tyto a další podněty mohou vést ke vzniku náročného chování.

„Jsem proto ráda, že se díky iniciativě občanské společnosti ve spolupráci s Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením podařilo v uplynulých letech dostat základní informace o specifikách autismu a komunikace s lidmi na spektru autismu mezi odbornou i laickou společnost. Komunikační soubor a Průkaz osoby s autismem jsou v této náročné době podporou pro složky záchranného systému, hasiče, pohotovostní službu, dobrovolníky a další, kteří se v nestandardních podmínkách mohou s lidmi s autismem potkat nebo pracovat. Přeji všem lidem s autismem a jejich rodinám, aby přečkali nouzový stav pokud možno ve zdraví a důvěřovali nám, že jejich problémy jsou i našimi a snažíme se je operativně řešit, jak nejlépe umíme“ sdělila zmocněnkyně pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc..

Platforma Naděje pro Autismus děkuje všem jednotlivcům a organizacím za pozornost a pochopení, které projevili a nadále projevují lidem na spektru autismu. Velmi si vážíme vstřícnosti a tolerance k případnému nestandardnímu chování. „Může se stát, že v době platnosti opatření souvisejícími s řešením pandemie, se na veřejnosti setkáte s dítětem nebo dospělým člověkem, který nebude reagovat zrovna podle vašeho očekávání nebo obecně platných nařízení. Mějte prosím na paměti, že se může jednat o člověka s autismem, pro kterého není snadné dodržet všechna platná nařízení. Neznamená to, že je chce obejít, že je nechce dodržet, jen vzhledem ke svému stavu toho nemusí být na 100% okamžitě schopen. Není to zlý úmysl nebo schválnost“ uvádí Marta Pečeňová, koordinátorka osvětové kampaně „Česko svítí modře“.

www.nadejeproautismus.cz

FB: Platforma Naděje pro Autismus Česko svítí modře „Česko svítí modře“ – osvětová celorepubliková kampaň Platformy Naděje pro Autismus. Nabízí prostor pořadatelům akcí, se vztahem k WAAD – 2. dubnu – Světovému dni zvýšení povědomí o autismu nebo autismu samotnému realizovaných v uvedeném období, k vzájemnému propojení, seznámení, inspiraci a sdílení. Nabízí veřejnosti přehled palety aktivit rozmanitých pořadatelů na jedné adrese. Probíhá pravidelně od roku 2014. Kampaň „Česko svítí modře“ nás vyzývá k tomu, abychom rozsvítili modrá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. ve svých domovech, zaměstnáních, či na významných budovách.

Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s autismem problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie s lidmi s autismem lze vyjádřit modrým laděním oblečení nebo jeho doplňku, účastí na některé z akcí, nasvícením objektu na modro. Kampaně se pravidelně od začátku projektu účastní ČEZ a obvykle se připojuje řada dalších míst po republice včetně Úřadu vlády, Poslanecké sněmovny, budov ministerstev, divadel, krajských úřadů, kostelů ….

Informace o kampaních, aktivitách různých subjektů i platformě najdete na FB „Česko svítí modře“.

Poruchy autistického spektra (PAS) – lidově autismus postihují dle nejnovějších epidemiologických průzkumů 2 – 2,5 % populace. V naší zemi je to na 200 000 občanů. Autismus však zasahuje do života dalším na 400 000 jejich nejbližších. Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70% se jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.

Komunikační soubor a Průkaz osoby s PAS jsou východiskem pro respektující přístup profesionálů k lidem s některou z forem autismu a jejich blízkým. V průběhu let 2016 – 2019 byla odborná veřejnost a dotčené profese v působnosti rezortů práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví postupně seznamovány s Komunikačním souborem. V roce 2019 jej doplnil Průkaz osoby s PAS, vydaný a distribuovaný ministerstvem zdravotnictví. http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html

Kontakt:

Marta Pečeňová – koordinátorka kampaně „Česko svítí modře“

E-mail: nadejeproautismus@seznam.cz ; Tel.: +420 725 113 867