shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Article

New University Team

VSEMVS

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

VŠEMvs poskytuje svojim uchádzačom kvalitné akreditované bakalárske a magisterské študijné programy vhodné pre absolventov stredných škôl s maturitou, zamestnancov verejného sektora,

pracovníkov orgánov štátnej správy a samosprávy, manažérov malých a stredných podnikov,

a to v dennej aj externej forme štúdia bez prijímacích skúšok. K akreditovaným študijným programom patria: Verejná správa a regionálny rozvoj, Ekonomika a manažment podniku a Občianska bezpečnosť.

Akreditované študijné programy: AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj

– trojročný bakalársky študijný program „Verejná správa“ v dennej aj v externej forme štúdia

– dvojročný magisterský študijný program „Verejná správa“ v dennej aj v externej forme štúdia

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

– trojročný bakalársky študijný program „Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch“ v dennej aj v externej forme štúdia

– dvojročný magisterský študijný program „Manažment malého a stredného podnikania“ v dennej a externej forme štúdia

8.3.7 Občianska bezpečnosť

– trojročný bakalársky študijný program „Komunálna bezpečnosť“ (Krízový manažment) v dennej a externej forme štúdia

 

V rámci Ústavu verejnej správy pôsobí viacero pracovísk. Jedným z nich je aj Katedra športu a voľno-časových aktivít. Jej poslaním je zatraktívniť štúdium a vzdelávanie ponukou športových aktivít a organizáciou športových podujatí, vytvoriť podmienky pre športovú reprezentáciu vysokej školy z radov študentov, či pedagógov. Do vyučovacieho procesu  sú zaraďované progresívne dimenzie vyučovania – kreativita, tímová práca a pod. Pohybovými aktivitami  sa študenti učia zodpovednosti za svoje zdravie. Výberom a ponukou športových aktivít katedra umožňuje študentom oboznámiť sa s vybranými druhmi športu, rozvíja u študentov kondíciu, športové, tímové i taktické zručnosti. Katedra sa zapája do vysokoškolských športových aktivít s cieľom kvalitne a úspešne reprezentovať vysokú školu.