shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

Pravidlá pre hráčov

[colored_box color=“blue“]Hráč – predpoklady zaradenia hráča do univerzitného tímu[/colored_box]

 

 1. Vek: od 17 do 30 rokov (vrátane)
 2. Študent denného, externého, on-line alebo rigorózneho štúdia na Univerzite alebo Vysokej škole alebo absolvent vysokoškolského štúdia maximálne jeden rok po ukončení štúdia
 3. Držiteľ ISIC Karty, Karty Euro 26 alebo potvrdenia Vysokej školy alebo Univerzity o štúdiu, pričom niektorý z týchto dokladov musí byť k dispozícii kedykoľvek počas zápasu,
 4. Neviazanosť s profesionálnym hokejovým teamom (klubom, mužstvom…), tzn., že hráč, ktorý pôsobí v EUHL nemôže súčasne pôsobiť v akomkoľvek inom hokejovom teame (klube, mužstve…) alebo inej hokejovej súťaži, organizovanej iným subjektom ako je EUHA, s výnimkou krajských súťaží organizovaných v tej ktorej konkrétnej krajine so štatútom amatérskej súťaže,
 5. Neviazanosť zmluvou o zastupovaní hokejovým agentom,
 6. Vykazovať postačujúce študijné výsledky preukázané potvrdením z Univerzity,
 7. Čestné prehlásenie o účasti v EUHL, tak ako tvorí príloha Manuálu EUHA,
 8. Športové lekárske potvrdenie o absolvovaní prehliadky na spôsobilosť hrať ľadový hokej
 9. Platné povinné medzinárodné poistenie pre zápasy organizované EUHA

Za team môžu nastúpiť aj hráči juniorského veku, ktorý aktívne hrávajú juniorskú extraligu alebo 1.ligu juniorov a to za podmienok:

 1. hráč je študentom maturitného ročníka alebo jeho absolventom, ktorý si podal žiadosť o prijatie na vysokú školu, univerzitu,
 2. hráč predloží čestné prehlásenie o účasti v EUHL, v prípade osoby mladšej ako 18 rokov, podpísané zákonným zástupcom hráča s úradne  overeným podpisom,
 3. hráč je na súpiske teamu,
 4. hráč doloží písomný súhlas materského teamu s účasťou hráča v EUHL, športové lekárske potvrdenie o absolvovaní prehliadky na spôsobilosť hrať ľadový hokej a platné povinné medzinárodné poistenie pre zápasy organizované EUHA