shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0.00
View Cart Check Out

EUHA

EUHA – „Európska Univerzitná Hokejová Asociácia“euha-typologo-v2

 v     EUHA je nezávislá, nepolitická, samostatná právnická osoba.

Jej hlavným cieľom je rozvoj športových aktivít mládeže, rozvoj a propagácia ľadového hokeja a ďalších športov pre študentov denného štúdia vysokých škôl a univerzít, uspokojovanie, podpora a rozvoj záujmov a záľub mládeže, zvyšovanie fyzickej a duševnej zdatnosti v oblasti športu, telesnej kultúry a vytváranie podmienok na upevňovanie zdravia  mládeže. Ďalším cieľom združenia je podpora a rozvoj vzdelávania a pedagogického procesu jeho členov. Združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu medzikultúrnych, informačných, komunikačných bariér a tiež spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania formou založenia, organizovania a riadenia Európskej univerzitnej hokejovej ligy (ďalej ako „EUHL“), ako i zabezpečením výmenných programov medzi účastníkmi „EUHL“.

Združenie sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov ako i účastníkov „EUHL“, zabezpečuje podmienky pre výkon ich športovej a vzdelávacej aktivity a poskytuje im odbornú a poradenskú službu.

logo-final3.png